Welcome Home, Kababayan! – Compass PH

Ang Compass PH ang iyong kaagapay saan ka man naroroon.

Ikaw ay bahagi na ngayon ng isang komunidad na kasa-kasama mo sa iyong paglalakbay hanggang ika’y makauwi sa iyong mga minamahal.

Anu-ano ang magagawa ko sa Compass PH?

Maging bahagi ng isang komunidad na buong pusong nauunawaan ang iyong kuwento at kasamang nagbabantay sa iyong paglalakbay.

Benepisyo ng Compass PH

  •           Humingi ng saklolo sa oras ng panganib, kahit saan ka man…
  •           Magtanong, ibahagi ang iyong mga ideya at opinion sa mga tao at organisasyon na pinagkakatiwalaan mo, kahit saan ka man…
  •           Kailangan ng loan? Magpadala ng pera o load sa mga mahal sa buhay? Ang mga ito at higit pa ang magagawa mo, kahit saan ka man…

Siguraduhin ang iyong ligtas na paglalakbay

Siguraduhing updated ang iyong Profile sa lahat ng oras.

Sa ganitong paraan, aming matitiyak na kayo ay aming mapaglilingkuran at mabibigyan ng tulong sa oras ng iyong pangangailangan.

Isang ligtas na paglalakbay sa iyo, Kabayan!

I-download ang libreng App sa Apple Store o Google Play. Maari ding bisitahin ang website sa www.compassph.com.

I-like ang Facebook Page https://www.facebook.com/compassphapp/